Menu

Specialist inschakelen bij asbest

Relatief gezien neemt het aantal woningen met bijvoorbeeld asbesthoudende platen in het dak af. Toch kan het voorkomen dat je bij bouwwerkzaamheden te maken krijgt met asbest. In het bijzonder wanneer je bijvoorbeeld een oud schuurtje naast een woning moet renoveren. Bij deze schuurtjes werd in het verleden vaak voor de asbesthoudende platen gekozen. Zelf asbest verwijderen is geen optie. Schakel een specialist op het gebied van asbestsanering in, om je te laten helpen bij het verwijderen en afvoeren van de asbesthoudende materialen in het pand. Op deze manier voorkom je dat jijzelf, je personeel of de bewoners gevaar lopen. 

Aan de slag met het verwijderen van asbest 

Een voorbeeld van een partij welke gespecialiseerd is in het verwijderen van asbest in panden is Revoort. Deze partij helpt niet alleen bouwbedrijven bij het verwijderen en afvoeren van asbest, maar ook particulieren die tijdens kleine werkzaamheden asbest vinden. Asbesthoudende materialen kunnen zowel binnen woningen, als daarbuiten voorkomen. Wist je dat asbest ook in de grond kan zitten? Mogelijk is het asbest hier in het verleden terechtgekomen bij eerdere renovatiewerkzaamheden aan het pand. Het is ook bij asbest in de grond belangrijk dit te laten saneren. 

Verschillende asbesthoudende materialen 

Binnen een woningen of schuurtje kunnen verschillende asbesthoudende materialen voorkomen. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de asbesthoudende platen, welke vaak onder de dakbedekking te vinden zijn. Ook in kit, vensterbanken, interne plafonds en bijvoorbeeld dorpels kan asbest voorkomen. Wanneer er een vermoeden bestaat dat er asbest voorkomt in een pand, is het raadzaam een specialist in te schakelen om een aantal testen uit te laten voeren. Bij zo’n inspectie kan de volledige situatie in kaart gebracht worden. Iets wat sterk aan te raden is, wanneer een pand volledig gerenoveerd gaat worden. 

Asbest saneren volgens geldende wetgeving 

Asbest saneren is specialistisch werk. Het is niet te vergelijken met het afvoeren van ander bouwafval bij een renovatie van een pand. Door asbest op de juiste wijze te verwijderen en af te voeren, wordt voorkomen dat mensen in de directe omgeving van een pand gevaar lopen. Hoewel asbest zelf niet direct gevaarlijk hoeft te zijn, geldt dat wel voor de vezels die vrij kunnen komen bij het verwerken van het materiaal. Reden genoeg om hier heel voorzichtig mee om te gaan. Wist je dat voor het saneren van asbest vergunningen benodigd zijn? Externe partijen kunnen dit voor je uit handen nemen. Hetzelfde geldt voor een inventarisatierapport wat voor het saneren van asbest opgesteld wordt.